Projekt

Projekt zahrady | Atelier Flera

CO JE PROJEKT?

Jednotlivé složky kompletního projektu, tak jak je pro Vás připravíme jsou:

1) ZAMĚŘENÍ A FOTODOKUMENTACE

Zaměření stávající situace pozemku, zakreslení do srozumitelného měřítka, fotodokumentace stávající situace. Jednoduché výškopisné a polohopisné zaměření si zajistíme sami. V případě složitějších geodetických prací si přizveme externího geodetické profesionála. V této fázi si také prověříme typ a kvalitu zeminy na Vašem pozemku.


2) INSPIRATIVNÍ LISTY

Poté, co nám sdělíte své představy a přání se pokusíme zareagovat tzv. inspirativními listy, kde se pomocí atmosfér, barev a pocitů pokusíme vystihnout cestu, která by s Vašimi přáními mohla dobře rezonovat.

3) STUDIE

Studie navrhovaných řešení – bývá jich několik a měli bychom se s jejich pomocí domluvit na tom, jaké bude rozvržení hmot a ploch v zahradě.

Dubeč – koncept zahrady

Dolní Chabry – koncept zahrady


Hanspaulka – koncept zahrady

Horní Počernice – koncept zahrady


4) VIZUALIZACE

Sporné a komplikovanější prostorové momenty v celku zahrady je lépe názorně nakreslit, abyste získali představu blízkou realitě.

Kozly – vizualizace zahrady

Točná – vizualizace zahrady


Bezděkov – vizualizace zahrady

Hanspaulka – vizualizace zahrady


Vizualizace terasy

Vizualizace terasy


Vizualizace zahrady

Vizualizace zahrady


5) OSAZOVACÍ PLÁN

Osazovací plán – přesná specifikace použitého rostlinného materiálu a jeho umístění, spokojen budu tehdy, kdy bude Vaše zahrada „žít“ v průběhu celého roku a její proměnlivost Vás bude těšit a bavit bez přestání.

Osazovací plán zahrady

Osazovací plán zahrady


6) TECHNICKÉ DETAILY

Pro jasné specifikování projektovaných dílčích prvků v nové architektuře Vaší zahrady je třeba připravit velmi přesně zpracované podklady a to jak po stránce rozměrů, tak i technologie proveditelnosti. Jedině tak můžeme nalézt spolehlivého a seriozního dodavatele konkrétního záměru.

Technický detail boxu na kola

Technický detail dřevníku


Technický detail konstrukce do gabionu

Technický detail květináče


Technický detail pergoly

Technický detail plotu


Technický detail vodního prvku

Technický detail altánu


7) TEXTOVÁ ČÁST

Pro jasné specifikování projektovaných dílčích prvků v nové architektuře Vaší zahrady je třeba připravit velmi přesně zpracované podklady a to jak po stránce rozměrů, tak i technologie proveditelnosti. Jedině tak můžeme nalézt spolehlivého a seriozního dodavatele konkrétního záměru.

8) POLOŽKOVÝ ROZPOČET / TENDROVÁ DOKUMENTACE

Poptáme několik kvalitních firem v okolí realizace. Každé důkladně vysvětlíme záměr a necháme zpracovat několik srovnatelných rozpočtů. Připravíme pro Vás také reference jednotlivých dodavatelů, tak, abyste měli podklady k výběru ucelené.

Projekt zahrady | Atelier Flera

Chcete od nás projekt zahrady? Napište nám!

Výběr z našich článků

Zábavná zahrada | Home Architect

Zahrada nemá být jen krásná, ale také zábavná!

Co si představíte, když se řekne zahrada? Někdo hlavně květiny a stromy, další posezení ve stínu pergoly, jiný zase fotbalový zápas s dětmi… A náš spolupracovník, zahradní architekt Ferdinand Leffler, si to představí vše dohromady. Jeho mozek hned jede na […]

Výběr z referencí

Bajerovi

Těšíme se na jaro, kdy začnou vykukovat první kvítka na naší zahradě. Atelier Flera nám pomohl zrealizovat naši představu o "udržované, neudržované" zahradě, připomínající anglické zahrady. - všechny reference

Bajerovi